Voćarstvo

Aktuelno: Zaštita zasada višnje pred berbu

3 June 2024

Smene perioda sa nešto višim temperaturama i padavina stvaraju povoljne uslove za razvoj različitih prouzrokovača bolesti u zasadima višnje. Posebnu opasnost u zasadima višnje pred berbu predstavljaju gljive iz roda Monilinia koje u ovoj fazi, ali i kasnije tokom berbe, mogu prouzrokovati trulež plodova.

Višnja

Takođe, u ovoj fazi je neophodno pristupiti i suzbijanju trešnjine muve!

Za zaštitu zasada višnje pred berbu stručni tim kompanije GALENIKA - FITOFARMACIJA preporučuje primenu efikasne kombinacije preparata:

FLUX u koncentraciji 0,1%
+
POLUX u koncentraciji 0,07%

Zbog promenljivih meteoroloških uslova i velike količine padavina u kratkom periodu, preporučujemo da se osim zaštite zasada višnje primeni i đubrivo FERTIGAL SILIKA u količini primene 2-3 l/ha.

FERTIGAL SILIKA:

  • Utiče na ujednačenu obojenost i čvrstoću plodova
  • Utiče na poboljšanje skladišnih osobina plodova
  • Kada je visok infekcioni potencijal i povoljni uslovi za razvoj bolesti preporučuje se primena preparata Fertigal Silika uz fungicide, čime se postiže efikasnija i dugotrajnija zaštita.

Navedene preparate potražite u poljoprivrednim apotekama. Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.