Opšte

Zaštita semena od zemljišnih štetočina - preduslov za visoke prinose vrhunskog kvaliteta

9 February 2023

Kako do visokog prinosa i kvalitetnog roda u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji?

TektonRadi postizanja maksimalanog prinosa, visokog kvaliteta, neophodno je zaštiti seme ratarskih i povrtarskih kultura tokom setve. Jedan od najčešćih problema sa kojim se susrećemo nakon setve jeste napad zemljišnih štetočina, pa je iz tog razloga obavezno pravovremeno primeniti adekvatne mere.

U našim agroekološkim uslovima najrasprostranjenije zemljišne štetočine jesu larve skočibuba, poznate kao žičnjaci. Uzrokuju velika oštećenja na usevima okopavina, ali i na povrću.

Na koji način efikasno suzbiti zemljišne štetočine?

Insekticid TEKTON lako i efektno eliminiše larve žičnjaka i gundelja (grčice) obezbeđujući ujedno i nesmetano klijanje semena, kao i napredovanje mladih ratarskih i povrtarskih useva.

TEKTON odlikuje brzo delovanje na nervni sistem štetočina, koji nakon kontakta sa sredstvom imaju nekontrolisane i neartikulisane pokrete, parališu se i na kraju dolazi do njihovog uginuća.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.

Pogledajte/ preuzmite prospekt TEKTON u formatu.

Setva
Setva