Galenika Fitofarmacija | Ratarstvo

Ratarstvo

16 May 2022

Kada korovi u kukuruzu prerastu optimalnu fazu za tretman preparatima za zaštitu, njihovo suzbijanje je znatno otežano i stoga treba na vreme reagovati!

9 May 2022

Tretman klasa pšenice protiv bolesti predstavlja neophodnu meru zaštite i potrebno ga je obaviti na početku cvetanja kako bi sprečili gljivice da nanesu štetu.

29 April 2022

Upotreba preparata za folijarnu ishranu biljaka zavisi od potrebe rataskih useva.

26 April 2022

Lucerka je višegodišnja biljka koja se najčešće koristi za proizvodnju visoko kvalitetne stočne hrane i često je zastupljena ratarska kultura zbog svog visokog sadržaja proteina odlične svarljivosti.

20 April 2022

Poslednjih godina soja predstavlja usev koji je u stalnom porastu, zauzimajući sve više obradivih površina.

18 April 2022

S obzirom da je potražnja poslednjih godina značajno uvećana, važno je zaštiti usev od invazije korovskih biljaka adekvatnom upotrebom preparata radi postizanja visokog prinosa i kvaliteta zrna.

8 April 2022

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza, zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze biljke, odnosno broja listova.

4 April 2022

Gajenje šećerne repe je kompleksan posao i zahteva puno truda, znanja, ali i ulaganja.

31 March 2022

Poslednjih godina neretko se susrećemo sa povećanjem površina pod sojom.

25 March 2022

Uljana repica je u fazi intenzivnog porasta zbog čega je potrebno omogućiti što bolje uslove za njen dalji razvoj.

19 March 2022

Porast dnevnih temperatura doprinosi razvoju pšenice, ali ujedno dolazi i do intenzivnijeg razvoja korovskih biljaka, širenja bolesti i pojave štetnih insekata.