Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

25. januar 2023.

Porast dnevnih temperatura iznad 10°C tokom ovog meseca podstakao je kretanje vegetacije, ali i aktivnost različitih prouzrokovača biljnih bolesti i štetnih insekata u zasadima voćaka i vinove loze.

3. novembar 2022.

Kako je završena berba kruške i obavljeno folijarno tretiranje đubrivima u cilju što boljeg diferenciranja rodnih pupoljaka za narednu godinu, neophodno je obaviti plavo tretiranje.

3. novembar 2022.

Tretiranje koje se obavlja u jesen se zove plavo tretiranje i predstavlja jednu od najvažnijih mera u tehnologiji zaštite zasada koštičavih voćaka.

7. oktobar 2022.

U velikom broju zasada kruške u našoj zemlji, berba je završena ili se privodi kraju. Nakon obavljene berbe, nastavlja se sa obavljanjem operacija i negom zasada.

4. oktobar 2022.

U zasadima koštičavih voćaka završena je berba, gde se posle ove operacije nastavlja sa negom zasada.

22. septembar 2022.

Pregledom zasada jabuke, detektovano je prisustvo braon mramoraste stenice, Halyomorpha halys. Ovo je insekt koji je kod nas prisutan od 2015. godine.

15. septembar 2022.

Nakon završetka berbe voćarskih kultura, neophodno je izvršiti određene radove kako bi se zasad, pa i sama biljka, što bolje spremili za zimsko mirovanje.

12. avgust 2022.

Zasadi kruške se nalaze u različitim fenofazama razvoja.

25. juli 2022.

Nekoliko je patogena koji se javljaju u skladištu, koji prouzrokuju trulež i koji čine jabuku neupotrebljivom čak i za industrijsku preradu.

21. juli 2022.

Sa dolaskom leta dolaze i mnogi štetni insekti i pauci.

15. juli 2022.

Kasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta do početka promene boje plodova.

8. juli 2022.

Zasadi kruške se nalaze u fenofazi 50% veličine ploda. U zasadima je ustanovljeno prisustvo kruškine buve.