Voćarstvo

21. juni 2024.

Krpelji i bubašvabe mogu ozbiljno da naruše zdravlje ljudi jer prenose različite bolesti. Evo kako da maksimalno uživate u svom domaćinstvu, bez neprijatnosti i straha od krpelja i bubašvaba.

11. juni 2024.

U zasadima breskve i nektarine u velikom broju voćarskih regiona je privedena kraju ručna proreda plodova, a usled porasta temperatura usledio je intezivan porast plodova i preklapanje fenofaza.

4. juni 2024.

Na velikom broju lokaliteta zasadi višnje se nalaze na početku sazrevanja plodova.

3. juni 2024.

Smene perioda sa nešto višim temperaturama i padavina stvaraju povoljne uslove za razvoj različitih prouzrokovača bolesti u zasadima višnje.

31. maj 2024.

Na velikom broju lokaliteta u našoj zemlji zasadi jabuke nalaze se u fazi intenzivnog rasta plodova. Trenutni meteorološki uslovi pogoduju stvaranju infekcije različitih prouzrokovača bolesti i napadu štetnih insekata.

23. maj 2024.

Zasadi višnje se nalaze u fazi promene boje ploda, a to je veoma osetljiva faza kada je reč o zaštiti od prouzrokovača bolesti i štetnih insekata.

17. maj 2024.

Zasadi jabuke se nalaze u fazi intenzivnog porasta plodova na velikom broju lokaliteta u našoj zemlji.

17. maj 2024.

Zasadi maline na teritoriji Srbije nalaze se u različitim fenofazama, od precvetavanja i početka formiranja plodova do 14 dana pred berbu.

30. april 2024.

Zasadi kajsije se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova, a to je faza kada su zasadi izuzetno osetljivi na prouzrokovača šupljikavosti lista.

30. april 2024.

Zasadi šljive nalaze se u fazi intenzivnog porasta plodova.

30. april 2024.

U zavisnosti od sotrimenta, nadmorske visine i regiona gajenja, veličina plodova se kreće od veličine lešnika do veličine oraha.

29. april 2024.

Zbog porasta temperature u ovom periodu krenuo je i intenzivan porast plodova i mladara.