Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

31. maj 2023.

U zasadima breskve i nektarine u velikom broju voćarskih regiona se privodi kraju ručna proreda plodova.

31. maj 2023.

Zasadi kajsije se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova.

29. maj 2023.

Optimalne temperature za ovaj vremenski period, uz veliku količinu padavina, uslovile su intenzivan rast generativnih i vegetativnih organa svih voćnih kultura.

16. maj 2023.

Česte padavine stvaraju povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave krastavosti kruške.

15. maj 2023.

Nastavlja se nestabilno vreme praćeno čestim padavinama i kolebanjem dnevnih i noćnih temperatura.

11. maj 2023.

Prilikom porasta temperatura u ovom periodi, krenuo je brži razvoj lisne mase i intenzivan porast mladara i plodova.

11. maj 2023.

Zasadi jagode se na najvećem broju lokaliteta nalaze u fenofazi 7 dana pred berbu.

10. maj 2023.

Značaj ishrane bilja u formiranju visokog i zdravog prinosa je presudan. Usvajanje hranljivih materija se odvija preko korena i lista jabuke.

4. maj 2023.

Zasadi kajsije se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova, a to je svakako veoma osetljiva faza kada su zasadi izuzetno osetljivi na prouzrokovača šupljikavosti lista.

4. maj 2023.

U fenofazi intenzivnog porasta plodova, u kojoj se nalazi veliki broj zasada breskve i nektarine u našoj zemlji, zasadi su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista.

3. maj 2023.

Jabukin smotavac pripada primarnim štetočinama kada govorimo o zaštiti jabuke.

28. april 2023.

U fenofazi precvetavanja, zasadi višnje su posebno osetljivi na prouzrokovače biljnih bolesti.