Pomažemo zajednici ulaganjem u obrazovanje

26 September 2018

Obrazovanje koje učenici stiču u poljoprivrednim srednjim školama je osnova od koje grade svoje znanje u ovoj oblasti. Tamo se prvi put susreću sa specifičnistima biljne proizvodnje i stočarstvom u onom pravom proizvodnom smislu.

Jedna od takvih škola je Srednja poljoprivredna škola u Šapcu sa domom učenika, koja u sklopu škole ima i školsku farmu, školu jahanja, kao i mali zoološki vrt. Početkom septembra meseca ove godine, đaci ove škole su postali vicešampioni na evropskoj Agroolimpijadi u Portu. Prepoznali smo napore da se škola osavremeni i uručili donaciju za potrebe odvijanja nastave za učenike u vidu televizora i laptopa. Održali smo prezentaciju o našoj kompaniji i popričali sa učenicima o njihovim planovima za budući period.

Cilj nam je da pomognemo budućim poljoprivrednim proizvođačima, budućim stručnjacima i kolegama da lakše i brže dođu do potrebnih informacija i da već u ovoj fazi obrazovanja mogu da prate sve novitete u poljoprivredi.

Ulaganjem u obrazovanje i Galenika-Fitofarmacija pomaže stvaranje novih stručnjaka koji će u poljoprivredi videti svoj budući poziv.

Pored ove aktivnosti, svake godine organizujemo studentima Poljoprivrednih fakulteta u Srbiji posetu našoj fabrici i demonstriramo ceo tok proizvodnog procesa, kontrole proizvoda, kao i formulisanje sredstava za zaštitu bilja i na taj način ih edukujemo o funkcionisanju celog sistema unutar naše kompanije, od nastanka proizvoda do izlaska na tržište.

Poseta eksperimentalnoj stanici u Sremskoj Mitrovici na kojoj vršimo oglede je takođe bila deo programa u okviru kojeg su, kako studenti, tako i poljoprivredni proizvođači, mogli na licu mesta da vide dejstvo različitih doza primene kao i različitih formulacija naših proizvoda.

I ubuduće ćemo sprovoditi ovakve akcije, jer je ulaganje u obrazovanje, naročito mladih, najveći doprinos zajednici koji naša kompanija realizuje.

Galerija fotografija