Poseta sajmu Inter Proma Bolzano

8 December 2014

U organizaciji naše kompanije grupa od 35 naših proizvođača jabuke i stručnjaka iz oblasti zaštite bilja je posetila sajam jabuke u Italijanskom gradu Bolzano. Pored posete sajmu za našu grupu smo organizovali i posetu jednom od proizvođača jabuka u okolini Bolzana, kao i njihovoj kooperativi koja radi skladištenje i plasman jabuke na tržišta širom Evrope. Naši gosti su se mogli u direktnom kontaktu kako sa proizvođačem, tako i sa ljudima iz stručne službe koja im daje preporuke za zaštitu, upoznati sa kompletnom tehnologijom zaštite jabuke na ovom području, problemima i iskustvima sa kojima se oni sreću u svojoj proizvodnji.

Pored posete proizvođača, poseta kooperativi je bila impresivna kako na tehnološkom nivou tako i na organizacionom. Naši gosti su imali priliku da vide kompletan proces pripreme proizvoda za tržište odnosno put od ulaska jabuke, pranja, skeniranja i sortiranja pa sve do izlaska jabuke upakovane u brendirana pakovanja kao i njenog utovara u kamione i transporta u najrazličitije krajeve Evrope!