Galenika Fitofarmacija | Istorijat

Istorijat

1955.

U pogonu preduzeća GALENIKA proizveden prvi preparat za zaštitu bilja - Monosan.

1965.

Prvi izvoz na inostrano tržište (1.000 tona Tritox-a, insekticid u obliku praha, na rusko tržište).

1966.

Proizvodnja, koja se odvijala na lokaciji FEMOS u Novom Beogradu, se seli na današnju lokaciju na Batajničkom drumu b.b. u Zemunu.

70-ih godina

Integracija sa "Sanohemijom" iz Obrenovca.

od 1980.

RO AGROHEMIJA u sastavu SOUR-a GALENIKA.

od 1991.

Deoničarsko društvo u sastavu GALENIKA HOLDING.

od 1997.

Društveno preduzeće GALENIKA-FITOFARMACIJA.

od 1999.

Akcionarsko društvo sa 83% privatnog kapitala i preko 1900 akcionara.

2001.

Bitna godina u poslovanju sa tri važna obeležja:

  • Prva trgovina akcijama kompanije na Beogradskoj berzi (simbol FITO)
  • Početak intenzivnih investicionih aktivnosti
  • Ukrupnjavanje vlasništva

2004.

Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2000.

2008.

Akreditovana laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja, prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Verifikovan proces otplate akcija iz II kruga svojinske transformacije, čime je učešće društvenog kapitala u ukupnom svedeno na 0%.

2012.

Sertifikovan sistem upravljanja zaštitom životne sredine, u skladu sa zahtevima ISO 14001:2004.

Akcije kompanije uvrštene u indeksnu korpu BELEX 15 Beogradske berze.

2014.

Sertifikovan sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, u skladu sa zahtevima BSI OHSAS 18001:2007.

2016.

Dobijene prve EU registracije za tri proizvoda iz proizvodnog portfolija Društva.

Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja sertifikovala uspostavljeni sistem kvaliteta prema Smernicama dobre laboratorijske prakse (GLP).

2017.

Prva godina prodaje proizvoda sa EU registracijama na inostranim tržištima.

Urađena prva GLP studija za naručioca usluge iz EU.

2021.

Agromarketd.o.o., Kragujevac, postaje većinski vlasnik kompanije (93,14%).

Izvršeno povlačenje akcija kompanije sa Beogradske berze i ukinuto svojstvo javnog akcionarskog društva.