Fitofarmacija | Istorijat

Istorijat

1955. U pogonu preduzeća GALENIKA proizveden prvi preparat za zaštitu bilja - Monosan
1965. Prvi izvoz na inostrano tržište (1.000 tona Tritox-a, insekticid u obliku praha, na rusko tržište)
1966. Proizvodnja, koja se odvijala na lokaciji FEMOS u Novom Beogradu, se seli na današnju lokaciju, u industrijsku zonu Zemuna, Batajnički drum b.b.
70-ih godina Integracija sa "Sanohemijom" iz Obrenovca
od 1980. RO AGROHEMIJA u sastavu SOUR-a GALENIKA
od 1991. Deoničarsko društvo u sastavu GALENIKA HOLDING
od 1997. Društveno preduzeće GALENIKA-FITOFARMACIJA
od 1999. Akcionarsko društvo sa 83% privatnog kapitala i preko 1900 akcionara
2001.
 • Prva trgovina akcijama Galenika Fitofarmacija a.d. na Beogradskoj berzi
 • Početak intenzivnih investicionih aktivnosti
 • Ukrupnjavanje vlasništva
2004.
 • Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa ISO 9001
 • Izvršena homogenizacija akcija
2005.
 • Izvršena nova emisija akcija iz raspodele dobiti za 2004. godinu, tako da je akcijski kapital uvećan za 89%
 • Promenjen metod trgovanja akcijama na berzi u kontinuirani metod
2007. Najveći obim trgovanja akcijama od početka trgovanja (oko 10,3 miliona €), kao i najveća vrednost tržišne kapitalizacije na dan 31.12. (60,8 miliona €).
2008.
 • Akreditovana laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja, prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
 • Verifikovan proces otplate akcija iz II kruga svojinske transformacije, čime je učešće društvenog kapitala u ukupnom svedeno na 0%
2011.
 • Izvršena zamena (split) akcija, bez promene vrednosti osnovnog kapitala, tako da je svaka postojeća akcija zamenjena dvema novim akcijama, dvostruko niže nominalne vrednosti.
 • Izvršeno povećanje osnovnog kapitala iz sopstvenih sredstava, za 50%, izdavanjem nove emisije akcija postojećim akcionarima.
2012.
 • Promenjen oblik upravljanja Društvom u jednodomno, sa sedmočlanim Odborom direktora.
 • Sertifikovan sistem upravljanja zaštitom životne sredine, u skladu sa zahtevima ISO 14001
2014.
 • Sertifikovan sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, u skladu sa zahtevima OHSAS 18001
 • Dobijeno rešenje o saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa, kao dva ključna dokumenta za seveso operatera, od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
2015.
 • Izvršeno povećanje osnovnog kapitala iz sopstvenih sredstava, za 100%, izdavanjem nove emisije akcija postojećim akcionarima Društva.
2016.
 • Dobijene prve EU registracije za tri proizvoda iz proizvodnog portfolija Društva.
 • Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja sertifikovala uspostavljeni sistem kvaliteta prema Smernicama dobre laboratorijske prakse (GLP).
2017.
 • Prva godina prodaje proizvoda sa EU registracijama na inostranim tržištima.
 • Urađena prva GLP studija za naručioca usluge iz EU.