Galenika Fitofarmacija | Uslužno formulisanje proizvoda

Uslužno formulisanje proizvoda

Galenika Fitofarmacija je specijalizovana i za pružanje usluge uslužne proizvodnje sredstava za zaštitu bilja. Obezbeđujemo uslugu formulisanja sledećih tipova formulacija: EC, SC, SL, SE, OD, EW, GR, WP i SP, nudeći kompletan servis klijentima, od samog početka i nabavke potrebnih koformulanata, do skladištenja formulisanih proizvoda. Po zahtevu klijenata, možemo da obezbedimo fino podešavanje i optimizaciju sastava recepture, kao i odobrenje ili validaciju novog izvora koformulanta ili aktivne materije.

Raspolažemo sa 10 odvojenih proizvodnih linija na kojima proizvodimo herbicide, insekticide i fungicide.

Sprečavanje kroskontaminacije je jedan od osnovnih postulata našeg rada, koga prate izveštaji analiza rezidua prethodnih proizvoda, kao i validacija kvaliteta pranja. 

Sistemski pristup usluzi koju nudimo, proceduralno obezbeđena upravljivost svakog segmenta posla uz tehnološku opremljenost i procesno kontrolisanje potrebnih fizičko-hemijskih parametara, omogućavaju punu sledljivost kvaliteta svake proizvedene šarže. Sertifikati detaljnih analiza formulisanih šarži, odgovarajući MSDS proizvoda predstavljaju deo dokumentacije koju obezbeđujemo.

Uzorci proizvedenih šarži se čuvaju godinu dana nakon isteka roka upotrebe.

Našu uslugu odlikuje visoka fleksibilnost i prilagođavanje zahtevima klijenata, bilo da je potrebno kompletno tehnološko rešenje praćeno savetima naših stručnjaka i testiranjem proizvoda, ili formulacija uz superviziju obezbeđenu od strane klijenta.

Pružamo i samo uslugu pakovanja sredstava za zaštitu bilja. Obezbeđujemo pakovanje iz različitih transportnih pakovanja (IBC kontejner, bure, bagaž, džak, itd.) u pojedinačna pakovanja u skladu sa zahtevom klijenta.

Raspolažemo najsavremenijim linijama za pakovanje tečnih formulacija od 50 ml do 10 l (HDPE, HDPE/PA, PET boce i kanisteri) i praškastih formulacija od 2,5 g do 1 kg (dupleks i tripleks folije).

Uspešnu saradnju smo ostvarili sa mnogim evropskim kompanijama, a proizvodi koje smo uslužno proizveli su otpremljeni u Rusiju, Belorusiju, Italiju, Grčku i Veliku Britaniju.

U slučaju da imate dodatnih pitanja ili želite da ostvarimo saradnju, možete nas kontaktirati na sledeće adrese: kolovic@fitofarmacija.rs ili knezevic@fitofarmacija.rs.