Galenika Fitofarmacija | Fotogalerija

Fotogalerija


Automatizovana kontrola
procesa proizvodnje

Formulaciona laboratorija

GF proizvodnja

Kontrolna laboratorija

Kontrolna laboratorija

Pakovanje gotovog proizvoda

Proizvodna linija

Proizvodna linija

Proizvodni pogon SC formulacije

Upravna zgrada

Upravna zgrada

Upravna zgrada