Povrtarstvo

1. septembar 2023.

Spada u jednu od najopasnijih štetočina poljoprivrednih kultura, zbog svoje izražene polifagnosti (250 gajenih biljaka).

14. juli 2023.

Sa dolaskom leta dolaze i mnogi štetni insekti i pauci.

13. juli 2023.

Crna pegavost, pored plamenjače, predstavlja ekonomski najznačajniju i najzastupljeniju bolest na krompiru, paradajzu i paprici.

3. juli 2023.

Usled nestabilnog vremena postoje uslovi za pojavu plamenjače krastavca.

15. juni 2023.

Promenljivo vreme sa čestim padavinama omogućava povoljne uslove za razvoj bolesti luka.

6. juni 2023.

Paradajzov moljac spada u najvažnije štetočine paradajza.

15. maj 2023.

Biljne vaši su ekonomski značajne štetočine gajenih biljaka.

25. april 2023.

Tripsi su široko rasprostranjene štetočine u povrću, a među njima najznačajnije su duvanov trips i cvetni trips.

30. mart 2023.

Nakon rasađivanja paradajza u plasteniku, potrebno je obezbediti adekvatne uslove za pravilan rast i razvoj biljaka vodeći računa o njihovim potrebama.

7. mart 2023.

U povrtarskoj proizvodnji nema velikog izbora herbicida, pa je najbolje uraditi zaštitu od korova na samom početku vegetacije.

17. februar 2023.

Posle nicanja rasada, često dolazi do naglih promena temperatura i vlažnosti vazduha, pa su biljke izložene stresnim uslovima, ali i prouzrokovačima bolesti.