Galenika Fitofarmacija | Ratarstvo

Ratarstvo

3 August 2021

Ljudska vrsta vekovima akumulira negativna iskustva koja su izazvana ujedom krpelja ili prisustvom bubašvaba u našim domovima.

3 August 2021

Nakon žetve strnih žita neophodna je primena totalnih herbicida na stništima, a za takvu tvrdnju smatramo da postoji više objektivnih razloga.

3 August 2021

Kako sačuvati uskladišten kvalitet zrna pšenice i kukuruza?

16 July 2021

Na pojedinim lokalitetima uočeno je prisustvo grinja u usevima soje.

21 June 2021

U narednim danima očekuje nas i jedan od najvažnijih poslova u usevu uljane repice - žetva.

18 June 2021

Približava se i žetva uljane repice, stoga već sada razmišljamo i o jesenjoj setvi.

11 June 2021

Kod izbora sorti pšenice najvažnije je obratiti pažnju na genetski potencijal za prinos, pri čemu ne smemo zanemariti i potencijal za kvalitet zrna.

7 June 2021

Upotreba totalnog herbicida neophodna je mera zaštite useva na našim njivama. Značaj korišćenja totalnog herbicida je višestruka.

28 May 2021

Nakon intenzivnih tretmana u borbi protiv štetočina i korova, predstoji nam i period zaštite useva šećerne repe od prouzrokovača bolesti.

24 May 2021

U usevu kukuruza, porastom temperature zemljišta i vazduha, dolazi do nicanja i intenzivnog rasta korova.

24 May 2021

Ishrana biljaka je od suštinskog značaja i predstavlja osnovni uslov za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa.