Ratarstvo

28 March 2023

Foligal Turbo linija đubriva, predstavlja deo proizvodnog asortimana sredstava za ishranu biljaka Galenika-Fitofarmacije.

24 March 2023

Gajenje šećerne repe je kompleksan posao i zahteva puno truda, znanja i ulaganja.

16 March 2023

U godinama sa prosečnom količinom padavina, gde imamo i dobru predsetvenu pripremu, primenom tretmana posle setve, a pre nicanja, značajno umanjujemo opasnost od pojave korova.

14 March 2023

U prolećnom periodu u zavisnosti od temperature, padavina, potencijala zakorovljenosti, intenziteta bolesti i pojave štetnih insekata neophodno je uraditi tretman u strnim žitima.

8 March 2023

Uz pravovremenu zaštitu useva uspeh i dobar prinos ne izostaju!

22 February 2023

U narednom periodu očekujemo početak setve šećerne repe, kukuruza i suncokreta.

21 February 2023

Uljana repica je u fazi intenzivnog porasta zbog čega je potrebno omogućiti što bolje uslove za njen dalji razvoj.

21 February 2023

Kako bi obezbedili čista lucerišta, dobre prinose sena i senaže, koji su jedan od najvažnijih izvora stočne hrane, neophodno je kvalitetno zaštiti lucerku od prisustva korovskih biljaka.

23 January 2023

Usled aktuelnih vremenskih prilika, u periodu koji je za nama, na ozimim usevima pšenice i ječma utvrđeno je prisustvo štetnih insekata.

13 January 2023

Već sa blagim porastom temperatura i kišnim periodom stvaraju se optimalni uslovi za razvoj i širenje raznih prouzrokovača bolesti u usevu pšenice.