Galenika Fitofarmacija | Ratarstvo

Ratarstvo

13 May 2021

Bolesti na pšenici mogu uticati na značajno smanjenje prinosa. Praksa je pokazala da pšenicu tretiramo dva do tri puta, u zavisnosti od temperature, stepena infekcije patogena, kao i rasporeda i količine padavina, kako bi sprečili bolesti koje umanjuju prinos.

10 May 2021
Uskolisni korovi u gajenim ratarskim usevima počinju sa intenzivnim porastom.
6 May 2021

Ritmix Plus - je savremeno rešenje za suzbijanje korova u usevu soje od najranijih faza razvoja useva.

5 May 2021

Kako bi osigurali sigurne prinose i obezbedili profit, potrebno je slediti sve neophodne mere i zaštiti usev kukuruza od korova. Korovske biljke značajno utiču na smanjenje kvaliteta zrna i prinosa kukuruza.

29 April 2021

Usevi pšenice sa porastom dnevne temperature i dovoljno vlage u zemljištu polako ulaze u fazu formiranja lista zastavičara.

26 April 2021

Soja poslednjih godina predstavlja usev koji je u stalnom usponu, kao i predusev većini ratarskih kultura, a ne treba zanemariti ni značaj soje u poboljšanju strukture zemljišta.

19 April 2021

Korovske biljke su stalno prisutne na našim njivama, osim što koriste hranljive materije iz zemljišta, ometaju razvoj kukuruza, značajno utiču i na smanjenje kvaliteta i prinosa kukuruza.

13 April 2021

Lucerku koristimo kao jedan od najvažinijih izvora stočne hrane. Najčešće se koristi kao seno, senaža, brašno ili u zelenom stanju - ispašom.

7 April 2021

Prema osetljivosti biljaka na niske temperature, razlikujemo one koje stradaju na niskim pozitivnim i one koje stradaju na niskim negativnim temperaturama.

26 March 2021

U usevima pšenice počinje intenzivan vegetativni porast. Izlaskom iz zimskog perioda biljke još uvek nisu potpuno spremne da adekvatno koriste hraniva iz zemljišta.

16 March 2021

Brojimo dane do početka setve kukuruza i suncokreta. Zbog toga je potrebno da se podsetimo da su korovske biljke prisutne na našim njivama svake godine, da mogu uzrokovati velike štete i kako da ih sprečimo u tome.

1 March 2021

Prethodnih nedelja temperaturna kolebanja su u nekim krajevima, kao što su delovi Banata, uz jake hladne vetrove, doveli do oštećenja useva pšenice i ječma.