Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

25 January 2023

Porast dnevnih temperatura iznad 10°C tokom ovog meseca podstakao je kretanje vegetacije, ali i aktivnost različitih prouzrokovača biljnih bolesti i štetnih insekata u zasadima voćaka i vinove loze.

3 November 2022

Kako je završena berba kruške i obavljeno folijarno tretiranje đubrivima u cilju što boljeg diferenciranja rodnih pupoljaka za narednu godinu, neophodno je obaviti plavo tretiranje.

3 November 2022

Tretiranje koje se obavlja u jesen se zove plavo tretiranje i predstavlja jednu od najvažnijih mera u tehnologiji zaštite zasada koštičavih voćaka.

7 October 2022

U velikom broju zasada kruške u našoj zemlji, berba je završena ili se privodi kraju. Nakon obavljene berbe, nastavlja se sa obavljanjem operacija i negom zasada.

4 October 2022

U zasadima koštičavih voćaka završena je berba, gde se posle ove operacije nastavlja sa negom zasada.

22 September 2022

Pregledom zasada jabuke, detektovano je prisustvo braon mramoraste stenice, Halyomorpha halys. Ovo je insekt koji je kod nas prisutan od 2015. godine.

15 September 2022

Nakon završetka berbe voćarskih kultura, neophodno je izvršiti određene radove kako bi se zasad, pa i sama biljka, što bolje spremili za zimsko mirovanje.

12 August 2022

Zasadi kruške se nalaze u različitim fenofazama razvoja.

25 July 2022

Nekoliko je patogena koji se javljaju u skladištu, koji prouzrokuju trulež i koji čine jabuku neupotrebljivom čak i za industrijsku preradu.

21 July 2022

Sa dolaskom leta dolaze i mnogi štetni insekti i pauci.

15 July 2022

Kasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta do početka promene boje plodova.