Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

23. mart 2023.

Zasadi breskve i nektarine se nalaze u fenofazi roze pupoljka na velikom broju lokaliteta.

22. mart 2023.

Toplo vreme iniciralo je početak nove vegetacije gajenih biljaka.

21. mart 2023.

Zasadi kruške, u zavisnosti od sortimenta, se nalaze u fenofazama od pucanja pupoljaka do fenofaze mišijih ušiju.

21. mart 2023.

Veliki broj zasada šljive u našoj zemlji nalazi se u fenofazi pucanja pupoljaka.

17. mart 2023.

Zasadi višnje se nalaze u fenofazi intenzivnog bubrenja i pucanja pupoljaka.

17. mart 2023.

Sa porastom temperatura došlo je do ranijeg kretanja vegetacije.

7. mart 2023.

U velikom broju regiona gajenja breskve i nektarine, zasadi se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do početka pojave "zelene tačke".

21. februar 2023.

Usled naglog porasta dnevnih temperature doći će do intenziviranja kretanja vegetacije.

21. februar 2023.

Na velikom broju lokaliteta u zasadima kruške, u fazi neposredno pred pucanje pupoljaka, ustanovljeno je pristustvo imaga obične kruškine buve.

25. januar 2023.

Porast dnevnih temperatura iznad 10°C tokom ovog meseca podstakao je kretanje vegetacije, ali i aktivnost različitih prouzrokovača biljnih bolesti i štetnih insekata u zasadima voćaka i vinove loze.

3. novembar 2022.

Kako je završena berba kruške i obavljeno folijarno tretiranje đubrivima u cilju što boljeg diferenciranja rodnih pupoljaka za narednu godinu, neophodno je obaviti plavo tretiranje.