Galenika Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

30 June 2022

Savremena tehnologija voćarske proizvodnje se sve više primenjuje u našim zasadima. Koriste se protivgradni sistemi, vrši se kontrolisano navodnjavanje i đubrenje.

24 June 2022

Zasadi višnje u velikom broju regiona su na početku sazrevanja plodova. Do sada su obavljene sve redovne i pravovremene mere u cilju kvalitetne zaštite i ishrane.

15 June 2022

Nestabilno vreme i česte padavine stvaraju povoljne uslove za razvoj različitih prouzrokvača bolesti u zasadima višnje.

7 June 2022

U zasadima kruške u toku je izletanje imaga i početak polaganja jaja druge letnje generacije kruškine buve.

7 June 2022

Zaštita zasada breskve i nektarine nakon proređivanja.

6 June 2022

Česte padavine i visoka vlažnost u dužem periodu stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljive.

6 June 2022

Najavljene česte padavine tokom nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za stvaranje infekcije.

2 June 2022

Jabukin smotavac predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu jabuke.

31 May 2022

Proizvodnja jabuke mora da zadovolji nekoliko kriterijuma kako bi se obezbedio visok i zdrav prinos koji će biti atraktivan za ishranu.

26 May 2022

U fenofazi porasta plodova, zasadima kajsije i dalje preti opasnost od prouzrokovača šupljikavosti lista.

13 May 2022

Pregledom zasada jabuke, registrovano je naseljavanje mladara sa prezimljujućim formama krvave vaši, kao i formiranje prvih kolonija.

13 May 2022

Zasadi višnje se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova.