Povrtarstvo

Plamenjača krastavca

3 July 2023

Usled nestabilnog vremena postoje uslovi za pojavu plamenjače krastavca. Patogen koji prouzrokuje plamenjaču krastavca je Pseudoperonospora cubensis.

Pored krastavca ovaj patogen napada i lubenice i dinje, štete pravi i u proizvodnji u zatvorenom prostoru i u proizvodnji na otvorenom. Prve zaraze su najčešće na lišću starom 5-15 dana, a simptomi zavise i od osetljivosti sorte. Najčešće se pojavljuju između lisnih nerava, list izgleda kao mozaik svetlozelenih i tamnozelenih pega. Zaraženi deo lista se suši i postaje krt.

Plamenjača krastavca
Plamenjača krastavca

Kako bismo zaštitili krastavac od prouzrokovača plamenjače krastavca u narednom periodu stručni tim Galenika Fitofarmacije preporučuje fungicide

LEGAT SP u koncentraciji od 0,25-0,37%
(25-37 g na 10 l vode)
ili
MAGNETIC koji se primenjuje 1,2-1,6 l/ha

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!