Povrtarstvo

Plamenjača krompira i paradajza

19 May 2022

Patogen: Phytophthora infestans

Plamenjača krompira i paradajza je destruktivna i ekonomski najznačajnija bolest koja može da napravi štete i do 100%.

Simptomi se javljaju na listu, stablu, plodu paradajza i krtolama krompira. Na listu se javljaju vodenaste pege koje se šire i zahvate ceo list. Prve pege su najčešće na vrhu ili ivici lista gde se najviše zadržava voda. U vlažnim uslovima na naličju lista pojavljuje se micelijska navlaka bele boje, za 10-14 dana može doći do potpunog propadanja lisne mase. Na stablu se javljaju tamnozelene vodenaste pege (najčešće u sredini stabla), jer je tu najveća vlažnost, one ubrzo nekrotiraju, deo biljke iznad zaraženog dela se potpuno osuši. Na plodovima paradajza se u početku primećuju zelenkaste pege koje se povećavaju i prelaze u mrko-braon boju.

Plamenjača krompira
Plamenjača paradajza

Za suzbijenje se koriste fungicidi različitog mehanizma delovanja kao što su Alijansa, Fuzija plus, Vokal C.

  • Alijansa je dvokomponentni fungicid koji u sastavu sadrži mankoceb i metalaksil-M, primenjuje se od početka intenzivnog porasta u dozi 2,5 kg/ha u paradajzu i krompiru, a 2 kg/ha u proizvodnji luka i graška.
  • Vokal C fungicid na bazi cimoksanila. Preparat deluje odlično i sam, ali zbog sprečavanja pojave rezistentnosti preporučuje se mešanje sa kontaktnim fungicidima na nazi mankoceba, bakar oksi hlorida ili fluazinama. Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira u paradajzu i krompiru u dozi 0,8-1 lit/ha.
  • Fuzija plus dvokomponetni fungicid koga čine propomokarb, hidrohlorid sistemična aktivna supstanca koja se usvaja preko lista i korena, i fluazinam, veoma jak preotektivni fingicid sa izraženim antisporulativnim delovanjem na veliki broj fitopatogenih gljiva. Primenjuje se u krompiru i paradajzu za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!