Galenika Fitofarmacija | Vegetable Farming Single

Povrtarstvo

Rafal 120 - herbicid koji veoma efikasno suzbija sve uskolisne korove u povrtarskim kulturama

28 May 2021

Rafal 120 - herbicid koji veoma efikasno suzbija sve uskolisne korove u povrtarskim kulturama kao što su krompir, mrkva, grašak, kupus, paradajz, krastavac, lubenica, luk i paprika.

Rafal

Povrtarski usevi su trenutno u fazi intenzivnog porasta, a pored gajenih kultura agresivno i intenzivno napreduju i korovi i zbog toga je od ključne važnosti adekvatno reagovanje i suzbijanje korovskih vrsta.

Nakon mnogo padavina i toplih dana, pored širokolisnih korova pojavljuju se i tvrdokorni uskolisni korovi. Trenutna optimalna vlažnost zemljišta, sunčano i toplo vreme veoma pogoduju za rast korena i nadzemnih organa uskolisnih korova koji mogu ošteti prinos i kvalitet gajenih kultura. Zbog svega navedenog veoma je bitno adekvatno i na vreme suzbiti uskolisne korove. Efikasnim suzbijanjem uskolisnih korovskih vrsta utičemo na smanjenje populacije na parceli, što kasnije značajno doprinosi lakšem gajenju kukuruza i strnih žita kojima uskolisni korovi postaju sve značajnija pretnja.

Sigurno rešenje za uskolisne korove koji imaju snažan korenov sistem poput divljeg sirka, muhara, koštana i pirevine je Rafal 120.

Rafal 120 spada u najselektivnije herbicide i zbog toga osim u soji, suncokretu, šećernoj repi i lucerki, masovnu primenu ima i u povrtarskim kulturama kao što su krompir, mrkva, grašak, kupus, paradajz, krastavac, lubenica, luk i paprika. Rafal 120 je ujedno i herbicid sa najkraćom karencom u povrću.

Rafal 120 primenjen u preporučenoj dozi biljno tkivo veoma brzo usvaja, a nakon toga izaziva zaustavljanje porasta korova. Nekoliko dana od tretmana korovi dobijaju karakterističnu crvenu boju i potpuno propadaju nakon 10 do 14 dana.

Tretman Rafalom 120 treba obaviti kada su korovi visine do 20 cm da bi ispoljio brže delovanje i visoku efikasnost.

U kombinaciji sa sredstvima za ishranu biljaka, Foligal bor 150 ili Activeg Vegetative, dokazana je bolja efikasnost i brže delovanje, a pomažemo i gajenim biljkama da budu u boljoj kondiciji, odnosno utičemo na povećanje prinosa.