Povrtarstvo

Šta sledi nakon rasađivanja paradajza u plasteniku?

17 March 2022

Nakon rasađivanja paradajza u plasteniku, potrebno je obezbediti adekvatne uslove za pravilan rast i razvoj biljke vodeći ujedno računa o njenim potrebama. Na početku je najvažnije da se biljke što pre ukorene i razviju čvrst i stabilan korenov sistem. Ukoliko se stvore uslovi za pojavu bolesti i štetočina, neophodno je krenuti na vreme sa zaštitom.

Stručna služba Galenike-Fitofarmacije, nakon rasađivanja paradajza, za ishranu preporučuje primenu vodotopivog đubriva Soluveg Green 10:40:10+4MgO i primenu huminskih kiselina Fertigal Humi Pro putem sistema za zalivanje. Za folijarnu prihranu preporučujemo Fertigal Eklomaks, preparat koji utiče na snažnije ukorenjavanje i formiranje boljeg rodnog potencijala.

U slučaju da uslovi pogoduju primeni sredstava za zaštitu, preporučujemo kombinaciju Mankogal 80 i novog insekticida Talent koji se primenjuje u dozi 0,14 kg/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Mladi paradajz