Povrtarstvo

Suzbijanje paradajzovog moljca (Tuta absoluta)

8 June 2022

Paradajzov moljac (Tuta absoluta) poslednjih nekoliko godina uz belu leptirastu vaš, tripse i pamukovu sovicu spada u štetočine koje prouzrokuju najveće štete u paradajzu. Posebno je štetna u zatvorenom prostoru, ali su primećene i štete u prizvodnji na otvorenom, u manjem obimu. Na površinama gde dođe do prenamnožavanja štete mogu biti 80-100%.

Ova štetočina živi u središnjem delu lista između lica i naličja, hrani se lisnim tkivom i pravi hodnike ili mine, a vremenom dolazi do potpunog propadanja lista, ubušuje se u stablo, vršne grane i plodove. Najveće štete pravi na plodovima koji nakon ubušenja larve nemaju nikakvu upotrebnu vrednost.

Tuta absoluta gusenica
Tuta absoluta na plodu

Preparat Triton pripada grupi avarmektina ima odlično delovanje na insekte iz roda Lepidoptera, sistemičan je deluje kontaktno i digestivno. Ubrzo nakon primene, insekti prestaju da se hrane, a nakon toga dolazi do parlize dok uginuće nastaje za 2-4 dana. Triton se primenjuje dva puta u intervalu od 7 dana. Sa porastom temperatura primeniti preparate na bazi hlorantraniliprola u intervalu 5-7 dana dva puta. Veoma je važno prilikom primene preparata ne smanjivati preporučene doze primene ili utrošak vode. Triton se koristi u dozi 2 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Detaljnije u prilogu

Pradajzov moljac - prospekt