Povrtarstvo

Novo u ponudi - rešenje za suzbijanje biljnih vaši

19 April 2022

Biljne vaši su jedne od ekonomski najznačajnijih štetočina gajenih biljaka. Mogu se posmatrati sa dva aspekta, kao štetočine i kao vektori prouzrokovača bolesti. Od ukupno 250 štetnih vrsta na svim gajenim biljkama u našim krajevima ima ih oko 40. Lisne vaši isisavaju biljne sokove, luče mednu rosu i stvaraju pogodno tle za razvoj čađavica.

U proizvodnji krompira i povrća u agroekološkim uslovima Srbije, biljne vaši treba posmatrati uglavnom kao vektore virusa. Obzirom na stepen širenja virusa u toku vegetacije i mogućnosti sprečavanja njihovog prenošenja, biljne vaši su ograničavajući činilac proizvodnje semenskog krompira ne samo kod nas, već i u mnogim zemljama sveta.

Biljne vaši na paprici
Biljne vaši

Njihovo suzbijanje je neophodno vršiti primenom insekticida. TALENT je novi insekticid u asortimanu Galenike-Fitofarmacije namenjen suzbijanju biljnih vaši u paradajzu, paprici i jabuci. Ubrzo po primeni preparata insekti prestaju sa ishranom i uginjavaju za 2-5 dana. Sistemični je insekticid, koga odlikuje i dugo delovanje 14-21 dan. Koristi se u dozi 0,1-0,14 kg/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!