Vinogradarstvo

Zaštita vinove loze od plamenjače, crne truleži i eksorioze vinove loze

4 April 2024

Zasadi vinove loze se nalaze u fazi pucanja pupoljaka do faze početnog porasta lastara. Nakon svih obavljenih agrotehničkih i pomotehničkih mera u vinogradima, sledi obavljanje pravovremene i adekvatne zaštite.

Lastar
Lastar

U cilju smanjivanja prezimljavajućeg infektivnog potencijala, kao i zaštite mladih lastara od prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), crne truleži (Guignardia bidwellii) i eksorioze vinove loze (Phomopsis viticola), stručni tim kompanije Galenika-Fitofarmacija preporučuje primenu preparata:

BAKARNI OKSIHLORID-50 u koncentraciji 0,5%

Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice, odnosno primarnog izvora zaraze, preporučujemo primenu veoma efikasnog preparata:

COSAVET 80-DF u koncentraciji 0,5-0,7%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!