Galenika Fitofarmacija | Winegrowing Single

Vinogradarstvo

Zaštita vinove loze u narednom periodu

21 May 2021

Povoljni vremenski uslovi za razvoj patogena, zahtevaju intenzivnije mere zaštite vinove loze u periodu razvoja pred početak cvetanja, kao i u precvetavanju. U ovim fenofazama razvoja kod vinove loze povećana je osetljivost na patogene koji prouzrokuju oboljenja plamenjače i pepelnice.

Pouzdanu zaštitu od plamenjače u ovom periodu obezbeđuje primena provereno efikasne kombinacije fungicida LEGAT SP i METOD 480 SC.

U cilju preventivne zaštite od pepelnice, visok stepen efikasnosti obezbeđuje primena fungicida AKORD.

Ovoj kombinaciji fungicida, radi suzbijanja štetnih vrsta grožđanih moljaca i cikada, treba dodati i insekticid FURY 10 EC.

Vinova loza - početak cvetanja

Preporuka stručnog tima Galenika-Fitofarmacija:

LEGAT SP (0,2%)
+
METOD 480 SC (0,3%)
+
AKORD (0,04%)
+
FURY 10 EC (0,015%)

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!