Fitofarmacija | Primena

Rešenje za suzbijanje uskolisnih korova u soji

13. maj 2020.

Nakon tretmana za širokolisne korove, pristupa se suzbijanju višegodišnjih uskolisnih korova u soji koje treba raditi posebno. Za suzbijanje uskolisnih korova u soji Galenika-Fitofarmacija nudi kvalitetno i povoljno rešenje tog problema.

Optimalna faza za suzbijanje uskolisnih korova u soji je kada su korovi visine 15-20 cm.

RAFAL 120 se veoma brzo usvaja u biljno tkivo. Već sat vremena nakon tretmana, Rafal 120 je potpuno usvojen u biljno tkivo i nema opasnosti od spiranja kišom. To je naročito važno u periodu kada su padavine česte i obilne.

RAFAL 120 je jedan od najselektivnijih herbicida prema usevima u kojima se koristi, a istovremeno veoma jako dejstvo ispoljava na uskolisne korove. Njegova veoma izražena selektivnost prema usevima upravo je omogućila da bude registrovan u velikom broju širokolisnih useva kao što su soja, šećerna repa, suncokret i u nekim povrtarskim kulturama.

Doza primene herbicida RAFAL 120 je 2,0 l/ha.

GLOBUS EC je jedan od herbicida koji najbrže deluju kod suzbijanja uskolisnih korova u soji. Nakon tretmana uskolisni korovi ga usvajaju lišćem i transportuje se do tačaka porasta korena, stabla i lista, gde inhibira dalji rast. Tretirani korovi dobijaju crvenu boju, a nakon toga nekrotiraju i suše se.

Doza primene herbicida GLOBUS EC je 2,0 l/ha.

SPEKTRUM je jedan od najefikasnijih herbicida za suzbijanje uskolisnih korova. Spektrum se brzo usvaja u biljno tkivo i vrlo brzo transportuje kroz listove. Spektrum ima izraženu tendenciju pomeranja kroz biljku i veoma brzo se iz listova premešta u sve biljne delove (stablo, rizome).

Količina herbicida koju je korov usvojio se ravnomerno raspoređuje kroz čitavu korovsku biljku. Spektrum dospeva čak i u najudaljenije delove biljke kao sto su rizomi koji ponekad mogu biti dugi više od jednog metra. SPEKTRUM se nakuplja u tačkama porasta nadzemnih i podzemnih organa i veoma brzo nakon tretmana (24-48 sati) zaustavlja korov u porastu. Od tog momenta korov počinje da propada i nije više konkurencija usevu. Spektrum se nakuplja u spavajućim pupoljcima (koji su zaslužni za pojavu retrovegetacije) koji se nalaze na rizomima i onemogućava njihovo pokretanje. To znači da ne može doći do retrovegetacije nakon tretmana jer su svi delovi biljke uništeni.

Doza primene herbicida SPEKTRUM je 1,0-1,3 l/ha.

Nakon tretmana herbicidom za suzbijanje uskolisnih korova ne bi trebalo vršiti nikakvu međurednu obradu barem 15-20 dana, kako bi omogućili da se herbicidi potpuno i ravnomerno rasporede po čitavoj masi biljke korova (nadzemni i podzemni deo). To naročito važi za rizomski sirak gde je važno da suzbijemo vegetativne pupoljke na podzemnim rizomima i sprečimo retrovegetaciju nakon tretmana.

Potrošnja vode po ha treba da bude 200-300 litara po ha.Tretman je poželjno raditi u jutarnjim ili večernjim časovima kada je veći procenat stoma otvoren i herbicid se usvaja u najvećem procentu.

Kako se ne bi javila rezistentnost kod korova, važno je primenjivati različite aktivne materije iz različitih hemijskih grupa sa različitim mehanizmom delovanja.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!