Fitofarmacija | Primena

Zaštita zasada breskve i nektarina

15. juni 2020.

Najavljene česte padavine tokom nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Wilsomonyces carpophilus) i pepelnice breskve (Sphaerotecha pannosa var.persicae), kao i latentne infekcije koje stvaraju gljive iz roda Monilinia. Za zaštitu od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

  • METOD 480 SC u koncentraciji 0,3% + AKORD u koncentraciji 0,075%.

Za suzbijanje štetnih insekata u zasadima breskve i nektarina preporučujemo:

  • TONUS* u koncentraciji 0,05% ili POLUX u koncentraciji 0,05%.

*U toku je proces registracije

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!