Fitofarmacija | Primena

Zaštita paradajza i krompira od prouzrokovača plamenjače

15. juni 2020.

Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na povrću. Plamenjača je jedna od ekonomski vrlo značajnih bolesti u proizvodnji paradajza i krompira.

Najznačajnija je bolest koja se može javiti na paradajzu i krompiru. Pojavi ovog oboljenja pogoduju vremenski uslovi koji su ostvareni prethodnih dana (česte padavine i dnevne temperature od 20-25oC). Bolest je veoma destruktivna i napada sve biljne delove - list, stablo, cvet a kasnije i plod.


Plamenjača paradajza

Plamenjača krompira

Simptomi oboljenja se ispoljavaju na svim nadzemnim delovima, i pri povoljnim uslovima, pojavljuju se 3-4 dana nakon ostvarene infekcije. Na listu se početni znaci bolesti uočavaju u vidu krupnih vodenastih pega, najčešće na ivici ili vrhu lista. U uslovima vlažnog vremena pege dobijaju maslinastu boju, pri čemu sa donje strane lista nastaje beličasta prevlaka. U takvim uslovima ceo list se brzo suši i izumire. Tokom vegetacije moguće je da se ostvari više ciklusa zaraze.

Za efikasnu zaštitu zasada paradajza i krompira od prouzrokovača plamenjače, stručni tim Galenika Fitofarmacije proizvođačima preporučuje provereni fungicid ALIJANSA u količini od 2,5 kg/ha.

ALIJANSA je fungicid koji ima dvostruko dejstvo, sistemično i kontaktno. Biljka ga usvaja i štiti je od infekcije, a pored toga, deluje i kontaktno i sprečava nastanak infekcije u početnim fazama.

Različitim delovanjem na štetni organizam pruža sigurnu zaštitu čak i u najosetljivijim fazama razvoja, kao što je intenzivan porast. Najbolji efekti se postižu preventivnom primenom preparata. U toku godine na istoj površini najviše se može primeniti 3 puta.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!