Fitofarmacija | Primena

Tretman za suzbijanje jabukinog smotavca

29. juni 2020.

Na osnovu sume efektivnih temperatura i ulova imaga na feromonskim klopkama, kao i vizuelnim pregledom zasada jabuka, može se konstatovati da je počelo polaganje jaja II generacije jabukinog smotavca.

Prema preporukama naših stručnjaka, a u cilju sprečavanja formiranja i piljenja larvi iz položenih jaja, kao i suzbijanja larvi u već položenim jajima potrebno je primeniti kombinacije insekticida:

  • HARPUN u koncentraciji 0,1% + TONUS u koncentraciji 0,05%.

Tretman izvoditi u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima na temperaturama do 25°C.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!