Fitofarmacija | Primena

Zašto je važno koristiti sertifikovano seme?

16. septembar 2020.

Postoji mnogo razloga za upotrebu sertifikovanog semena.

To je polazna tačka uspešne proizvodnje useva, kao i važan alat za upravljanje rizikom.

  • Čisto seme - Sertifikovano seme se uzgaja i prerađuje pod strogim proizvodnim zahtevima sa strogim ograničenjima u odnosu na primese (nečistoće).
  • Sortna čistoća - Sertifikovano seme se proizvodi pod strogo nadgledanim sistemima upravljanja kvalitetom kako bi se maksimizirala sortna čistoća - vodeći računa da dobijete konkretnu sortu koju želite. Prisustvo karakteristika drugih sorti, kao i netipičnih osobina za konkretnu sortu su svedene na minimum.
  • Sledljivost - U svoj proizvod možete biti sigurni samo ako znate njegovo poreklo. Sertifikovano seme je ključ tog znanja: proizvodnja ovog semena se od samog početka pažljivo kontroliše u okviru sistema postizanja potrebnog kvaliteta.
  • Nova genetika - Poboljšane osobine kao što su bolji rod, otpornost na bolesti, tolerancija na sušu, tolerantnost na poleganje i još mnogo toga se dobija u sertifikovanom semenu. Godine istraživanja i razvoja ušle su u ove osobine i poljoprivrednik može biti siguran u njih, za razliku od nesertifikovanog semena.
  • Osigurajte dobre rezultate - Želite najbolju genetiku i najčistija polja kako biste bili sigurni da maksimalno koristite svoja ulaganja. Setva sertifikovanog semena znači veća ulaganja u startu potrebna za modernu ratarsku proizvodnju za vrhunske rezultate.

Sigurnost koju obezbeđuje sertifikovano seme je put do visokih i kvalitetnih prinosa.