Fitofarmacija | Primena

Jesenje "plavo" tretiranje koštičavih voćaka

23. oktobar 2020.

Jesenje plavo tretiranje koštičavih voćaka je neophodan tretman u fenofazi opadanja lišća, kada je zasade neophodno zaštititi preparatima na bazi bakra. Najbolji efekti se postižu izvođenjem 2 tretmana.

Prvi tretman je potrebno obaviti na početku opadanja lišća, (30-40% opalog lišća), a drugi kada je opalo 70-80%, kako bi depozit fungicida dospeo na rane koje nastaju prilikom njihovog opadanja. Ove rane predstavljaju ulazna mesta za infekcije patogenima Stigmina carpophilla - prouzrokovača šupljikavosti lista i Cytospora cincta - prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka. Takođe, ovi tretmani utiču i na smanjivanje infektivnog potencijala patogena koštičavih voćnih vrsta kao što su - Taphrina deformans koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve i gljive iz roda Monilinia. Ovim tretmanima uspešno se suzbija i fitopatogena bakterija Pseudomonas spp. - prouzrokovač rak rana i izumiranja grana koštičavog voća.

Veoma važno je da se tretmani izvode po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 8°C. Takođe, neophodno je da depozit bakra dospe do svih mesta prezimljavanja patogena, pa iz tog razloga posebnu pažnju treba obratiti na kvalitet tretiranja. Ukoliko nakon tretiranja nastupe duži kišoviti periodi, preporučuje se ponavljanje ovog tretmana.

Za bakar oksihlorid se može reći da je najpostojaniji izvor bakra sa izvanrednom efikasnošću u suzbijanju patogena. Mehanizam delovanja bakarnih preparata se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz preparata. Nakupljanjem Cu++ jona u ćeliji patogena njihova koncentracija u određenom trenutku postaje toksična izazivajući uginuće samog patogena. Bakar oksihlorid poseduje izvanredno svojstvo redistribucije što znači da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpuštanja Cu++ jona.

Kompanija Galenika Fitofarmacija iz bogate palete proizvoda preporučuje primenu preparata:

BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,75%
ili
CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,5%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!