Galenika Fitofarmacija | Primena

Zaštita kukuruza i suncokreta od korova - posle setve, a pre nicanja useva

16. mart 2021.

Brojimo dane do početka setve kukuruza i suncokreta. Zbog toga je potrebno da se podsetimo da su korovske biljke prisutne na našim njivama svake godine, da mogu uzrokovati velike štete i kako da ih sprečimo u tome. Korovi koriste hraniva iz zemljišta, ometaju razvoj useva i značajno utiču na smanjenje prinosa. Kako bi osigurali sigurne prinose i obezbedili profit, potrebno je slediti sve neophodne mere u zaštiti od samog početka.

Cilj je na početku!

Zaštita kukuruza i suncokreta od korova poslednjih godina postaje sve odgovorniji posao za naše poljoprivrednike.

Na mnogim lokalitetima je utvrđena smanjena osetljivost svih herbicida koji se koriste za suzbijanje sirka u kukuruzu, dok je na pojedinim lokalitetima i dokazana rezistencija. Iz tog razloga je veoma bitno da poznajemo korove u našem ataru. Na osnovu efikasnosti herbicida primenjenih u prethodnoj godini, uzimajući u obzir sve navedeno za suzbijanje rizomskog sirka, u uslovima standardnih hibrida kukuruza moramo imati odličnu strategiju. Sada je to važnije nego ikada, da se koristi zemljišni tretman posle setve, a pre nicanja da bi se smanjio potencijal semenskog sirka i drugih uskolisnih i širokolisnih korova kukuruzu.

Proizvođačima suncokreta je dobro poznata osetljivost tog useva na prisustvo korova i da se gaji na manje zakorovljenim parcelama baš iz tog razloga.

Zaštita kukuruza i suncokreta od korova

Suzbijanje korova mora početi na vreme!

Budite korak ispred korova!

Budite brži od korova!

Prednosti primene zemljišnog tretmana:

  • Nicanje useva bez ili uz redukovano prisustvo korova.
  • Manje su mogućnosti prerastanja korova za suzbijanje u post-em (folijarnom) tretmanu.
  • Smanjivanje potencijala prisustva korovskih vrsta - "čišćenje" njive.
  • Dobra strategija u borbi protiv pojave rezistentnosti korova.
  • Odlično delovanje na jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove.

Budite sigurni uz kvalitet i ekonomičnosti!

Basar (1,4 l/ha) + Rezon (2 l/ha) = kukuruz

Basar (1,2 l/ha) + Rezon (1,5 l/ha) = suncokret

BASAR - suzbija jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove. Odlično delovanje pokazuje u suzbijanju divljeg sirke iz semena, prosa, ali i štireva i tušteva. Zahvaljujući svom sastavu, obezbeđuje dugo rezidualno delovanje na korovske vrste.

Basar

REZON - suzbija jednogodišnje širokolisne korova. Korovi preparat usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove. Uspešno suzbija i redukuje pojavu mnogih korovski vrsta, od kojih se neki smatraju veoma "agresivnim" korovima: ambrozija, štirevi, pepeljuge, gorušica, mrtva kopriva i drugi.

Rezon

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!