Galenika Fitofarmacija | Primena

Zaštita zasada jabuka

16. mart 2020.

Zasadi jabuka u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u fenofazama od početka pucanja lisnih pupoljaka, do faze zeleni listići do 5 mm iznad ljušture pupoljka. U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia Amylovora), bolesti grana i stabla (Nectria Galligena, Botryosphaeria spp, Neofabrea spp.) i drugog, preporučuje se izvođenje preventivnog tretmana, preparatima na bazi bakra:

  • BAKARNI OKSIHLORID 50 - u koncentraciji od 0,5%
    ili
    CUPROZIN 35 WP - u koncentraciji od 0,35%
  • u kombinaciji sa fungicidom GALOFUNGINT u koncentraciji 0,1%.

Za suzbijanje štetnih vrsta insekata koji prezimljavaju u formi jaja ili u različitim fazama razvoja larve (crvena voćna grinja, štitaste vaši, lisne vaši, mrazovci i dr.) treba upotrebiti preparate GALMIN u koncentraciji 2-3% + CIPKORD 20 EC u koncentraciji 0,03% ili KONZUL u koncentraciji 0,1%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!