Fitofarmacija | Primena

Aktuelna zaštita zasada jabuke

27. mart 2020.

Protekli period izuzetno hladnog vremena uslovio je i zastoj u razvoju biljaka. Zasadi jabuka se nalaze u zavisnosti od položaja i sortimenta, od fenofaze "zeleni buketići" do fenofaze "roze pupoljak". Dozrelost askospora u opalom lišću je preko 10% što znači da će se pri prvom narednom vlaženju, prognoziranom za sredinu nedelje, one osloboditi iz askusa i dovesti do nastanka primarne infekcije gljivomVenturia inaequalis koja prouzrokuje čađavu pegavost lista i krastavost plodova jabuke.

Galenika Fitofarmacija preporučuje preventivni tretman pre nastanka uslova za infekciju kombinacijom fungicida:

  • MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% + PEHAR u koncentraciji 0,1%

Radi suzbijanja prezimljavajućih zaraza od strane gljive Podosphaera leucotricha - prouzrokovača pepelnice jabuke - preporučuje se primena fungicida:

  • COSAVET 80 DF u koncentraciji 0,3%

Za suzbijanje svih štetnih insekata koji u ovom periodu mogu da nanesu štete svojom ishranom preporučujemo insekticid:

  • KOZAK u koncentraciji 0,02-0,03%.

U cilju otklanjanja i prevazilaženja stresnog stanja u kojima se trenutno nalaze biljke preporučujemo upotrebu ACTIVEG 12-4-6 + 0,2MgO + TE (NPK formulacija folijarnog đubriva bazirana na povećanom sadržaju azota u aminokiselinskom kompleksu) u količini od 3-5 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!