Fitofarmacija | Primena

Suzbijanje korova u zasadima maline

9. april 2020.

U narednom periodu sa porastom temperatura će doći do intenzivnijeg porasta korova.

U zasadu maline za suzbijanje korova u međurednom prostoru može se koristiti kontaktni herbicid KABUKI, koji suzbija većinu širokolisnih i neke uskolisne korove. KABUKI 2,5 EC je registrovan za suzbijanje jednogodišnjih izbojaka maline koje ne želimo da ostavimo za rod naredne godine kod jednorodnih sorti maline (Vilamet, Miker, Glen Ample itd.). KABUKI 2,5 EC se primenjuje u dozi 0,8 l/ha (200 ml na 100 l vode) za suzbijanje jednogodišnjih izdanaka maline i korova u porastu 15-20 cm.

U kombinaciji sa herbicidom KABUKI 2,5 EC preporučujemo primenu herbicida RAFAL 120* (400 ml na 100 l vode) za proširenje spektra delovanja na višegodišnje uskolisne korove. Prilikom tretmana treba sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke koje su predviđene za rod u tekućoj godini.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

* U toku je proces registracije