Fitofarmacija | Ratarstvo

Ratarstvo

15. juni 2020.

Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na povrću i vinovoj lozi.

18. maj 2020.

Sa porastom temperature došlo je do aktiviranja korova u usevima kukuruza koji za svoj razvoj zahtevaju višu temperaturu, a u prvom redu sirka iz rizoma.

13. maj 2020.

Nakon tretmana za širokolisne korove, pristupa se suzbijanju višegodišnjih uskolisnih korova u soji koje treba raditi posebno.

7. maj 2020.

Rane sorte pšenice su počele da cvetaju, dok se kod kasnijih očekuje cvetanje tokom naredne nedelje.

4. maj 2020.

Kada pšenica počne da cveta, pored bolesti lista, velike štete mogu napraviti i bolesti klasa.

30. april 2020.

U početnim fazama razvoja soje, korovi su velika opasnost za gajeni usev jer predstavljaju konkurenciju gajenoj biljci.

29. april 2020.

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze kukuruza - broja listova.

10. april 2020.

Šećerna repa se u zavisnosti od vremena setve nalazi od faze nicanja, kotiledona do prvog para listova.

9. april 2020.

U gajenju okopavina, postizanje i očuvanje potrebnog sklopa biljaka je od ključne važnosti za dobre prinose.

7. april 2020.

Usevi uljane repice se nalaze u fazi vidljivi cvetni pupoljci iznad "zelenog pupoljka".

3. april 2020.

Ništa ne može da zameni osnovne herbicide posle setve, a pre nicanja.

26. mart 2020.

Zaštita useva pšenice i ječma je postala neophodna mera kako bi se ostvarili očekivani prinosi.