Fitofarmacija | Ratarstvo

Ratarstvo

1. mart 2021.

Prethodnih nedelja temperaturna kolebanja su u nekim krajevima, kao što su delovi Banata, uz jake hladne vetrove, doveli do oštećenja useva pšenice i ječma.

10. februar 2021.

Za ostvarivanje što većih i kvalitetnijih prinosa, potrebno je zaštititi seme na adekvatan način.

16. septembar 2020.

To je polazna tačka uspešne proizvodnje useva, kao i važan alat za upravljanje rizikom.

2. septembar 2020.

GALENIKA FITOFARMACIJA u svom portfoliju ima najsavremenije sorte pšenice koje su specijalno selektovane kako bi prinos bio vrhunski u našem podneblju.

15. juli 2020.

Zbog smanjenja populacije korovskih vrsta i pritiska korova na naredne useve.

Zbog rezistentnosti korova.

18. maj 2020.

Sa porastom temperature došlo je do aktiviranja korova u usevima kukuruza koji za svoj razvoj zahtevaju višu temperaturu, a u prvom redu sirka iz rizoma.

13. maj 2020.

Nakon tretmana za širokolisne korove, pristupa se suzbijanju višegodišnjih uskolisnih korova u soji koje treba raditi posebno.

7. maj 2020.

Rane sorte pšenice su počele da cvetaju, dok se kod kasnijih očekuje cvetanje tokom naredne nedelje.

4. maj 2020.

Kada pšenica počne da cveta, pored bolesti lista, velike štete mogu napraviti i bolesti klasa.

30. april 2020.

U početnim fazama razvoja soje, korovi su velika opasnost za gajeni usev jer predstavljaju konkurenciju gajenoj biljci.

29. april 2020.

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze kukuruza - broja listova.

10. april 2020.

Šećerna repa se u zavisnosti od vremena setve nalazi od faze nicanja, kotiledona do prvog para listova.