Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

12. maj 2020.

Zasadi kruške se nalaze u fazi veličina ploda do 20 mm.

12. maj 2020.

Zasadi jabuke su u fazi veličine ploda do 20 mm.

6. maj 2020.

Izuzetno suvo i toplo vreme u proteklom periodu, ali i izostanak upotrebe Galmina u zimskim tretiranjima, povoljno su uticali na prenamnoženje crvene voćne grinje u mnogim zasadima jabuke.

5. maj 2020.

Kontinuirano postoje povoljni uslovi za razvoj šupljikavosti lista, pegavosti lista višnje i trešnje, crvene pegavosti lista šljive, rđe šljive i truleži plodova.

5. maj 2020.

U trenutnim fenofazama razvoja zasada, breskve i nektarine su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista koju prouzrokuje Wilsonomyces carpophilus.

30. april 2020.

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazama formiranja plodova.

27. april 2020.

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova.

27. april 2020.

Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova.

21. april 2020.

U ovoj fenofazi malinu treba preventivno štititi od bolesti sušenja izdanaka i štetnih insekata i grinja.

16. april 2020.

U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi breskve, nektarine, šljive, ali i drugog koštičavog voća su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista.

15. april 2020.

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća je jedna od ekonomski najdestruktivnijih bolesti ovih voćnih vrsta.

15. april 2020.

Zasadi jabuke i kruške se nalaze u fenofazama, u zavisnosti od sortimenta, od početka do punog cvetanja.