Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

21. april 2020.

U ovoj fenofazi malinu treba preventivno štititi od bolesti sušenja izdanaka i štetnih insekata i grinja.

16. april 2020.

U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi breskve, nektarine, šljive, ali i drugog koštičavog voća su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista.

15. april 2020.

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća je jedna od ekonomski najdestruktivnijih bolesti ovih voćnih vrsta.

15. april 2020.

Zasadi jabuke i kruške se nalaze u fenofazama, u zavisnosti od sortimenta, od početka do punog cvetanja.

9. april 2020.

U narednom periodu sa porastom temperatura će doći do intenzivnijeg porasta korova.

7. april 2020.

Zasadi krušaka se u zavisnosti od sortimenta nalaze od fenofaze "beli baloni" do "početak cvetanja".

7. april 2020.

Protekli period izuzetno toplog vremena uslovio je i brz razvoj biljaka.

3. april 2020.

Voćne vrste su naročito osetljive na pojavu bolesti u fenofazi cvetanja.

27. mart 2020.

Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama belih balona do početka cvetanja.

27. mart 2020.

Protekli period izuzetno hladnog vremena uslovio je i zastoj u razvoju biljaka.

20. mart 2020.

Narednih dana najavljuju se niske temperature koje mogu imati nepovoljni uticaj na biljke.