Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

30. oktobar 2019.

Priprema zasada voća za narednu vegetaciju počinje nakon završetka berbe.