Fitofarmacija | Zaštita kajsije

Zaštita kajsije

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Mirovanje vegetacije prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti i štetnih insekata Bakarni oksihlorid-50
+
Galmin
0,75%

2%
OVP
Početak cvetanja
(otvoreno do 20% cvetova)
monilija Neon* 0,05% 7
Cvetanje monilija Akord
ili
Neon*
0,075%

0,05%
7

7
Precvetavanje šupljikavost lišća

monilija

biljne vaši
Metod 480 SC
+
Akord
+
Tonus
0,3%

0,075%

0,025%
21

7

14
Formiranje plodova šupljikavost lišća

monilija

biljne vaši
Metod 480 SC
+
Foton*
ili
Sekvenca
+
Polux
0,3%

0,04%

0,03%

0,03-0,05%
21

7

OVP

3
Porast plodova šupljikavost lišća

mrka trulež ploda

jabukin smotavac

biljne vaši
Metod 480 SC
+
Atlas
+
Harpun
+
Tonus
0,3%

0,1%

0,04-0,05%

0,025%
21

7

14

14
14 dana pred berbu mrka trulež ploda

biljne vaši
Atlas
+
Polux
0,1%

0,03-0,05%
7

3
Jesenji tretman prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti Bakarni oksihlorid-50 0,75% -

* U toku je proces registracije.

Suzbijanje korova:

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!