Fitofarmacija | Zaštita pšenice

Zaštita pšenice

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Bokorenje jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Monosan herbi 500
ili
Moto ekstra 850
1,5-2 l/ha

0,8-1 l/ha
OVP

OVP
Prvo kolence
Drugo kolence Moto ekstra 850 0,8-1 l/ha OVP
Od drugog kolenca do pojave lista zastavičara bolesti lista i stabla Akord
ili
Imperium
0,5 l/ha

0,5 l/ha
OVP

35
žitna pijavica, biljne vaši Polux
ili
Fury 10 EC
0,2-0,3 l/ha

0,1 l/ha
35

14
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Tezis
+
Alteox T PRIMA
10 g/ha

0,1%
OVP

-
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi uključujući i Galium aparine Tezis
+
Bonaca EC
10 g/ha

0,4 l/ha
OVP

OVP
Početak cvetanja fuzarioza klasa i bolesti lista i stabla Antre plus
ili
Pylon
1,5 l/ha

0,8 l/ha
42

35
Strnište - posle skidanja useva totalno suzbijanje svih korova Glifol 3-10 l/ha -