Fitofarmacija | Zaštita uljane repice

Zaštita uljane repice

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Suzbijanje štetočina
Suzbijanje štetočina u jesen repičina lisna osa, buvač Polux 0,3 l/ha 42
Suzbijanje štetočina u proleće repičin sjajnik, repičina pipa, podgrizajuće sovice Polux 0,3 l/ha 42
Suzbijanje korova
Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Rampa EC 0,3 l/ha OVP
Folijarno
(repica u fazi 2 lista ili 10-15 cm visine)
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Lontrel 100
ili
Pikogal plus
0,6-1 l/ha

0,2-0,3 l/ha
OVP

OVP
uskolisni korovi Globus EC 1,5-2 l/ha OVP
Sprečavanje rasipanja semena
Pred žetvu sprečavanje pucanja mahuna NU Film 17 0,7 l/ha -