Ratarstvo

Efikasno suzbijanje travnih (uskolisnih) korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

9 June 2023

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u usevima suncokreta, soje i šećerne repe naša kompanija obezbedila je proverena i efikasna rešenja:

Suzbijanje korova
Suzbijanje korova
  • Rafal 120 - najpoznatiji herbicid u svojoj klasi. Odlikuje ga brzo usvajanje od strane korovskih biljaka. Spada među najselektivnije herbicide u svojoj klasi. Primenjuje se u dozi od 1,5-2 l/ha. Suzbija svračicu, proso korovsko, muhare, sirak, pirevinu...
  • Spektrum - spada među najefikasnije graminicide za suzbijanje uskolisnih korova. Nakon tretmana brzo se usvaja i translocira. Simptomi delovanja herbicida vidljivi su nakon par dana, a do potpunog propadanja korova dolazi nakon 14 do 21 dana. Spektrum je izuzetno selektivan i bezbedan. Primenjuje se u dozi od 0,8-1,3 l/ha. Suzbija svračicu, proso korovsko, muhare, sirak...
  • Globus EC - nakon aplikacije uskolisni korovi usvajaju lišćem i translocira se do tačaka porasta korena, stabla i lista. Tretirani korovi dobijaju crvenu boju, a nakon toga nekrotiraju i suše se. Globus EC je visokoselektivan graminicid. Primenjuje se u dozi od 1,5-2 l/ha. Suzbija pirevinu, zubaču, divlji sirak, muhare…

Navedeni herbicidi spadaju u grupu veoma selektivnih preparata za gajene kulture u kojima se primenjuju. Odlikuje ih visoka efikasnost, brzo usvajanje i translokacija.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!