Spektrum

Spektrum
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisni korova u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
Fluazifop-p-butil
Formulacija
koncentrat za emulziju
Delovanje
Fluazifop-p-butil pripada grupi ariloksifenoksi propionata. Spada među najefikasnije graminicide za suzbijanje uskolisnih korova. Nakon tretmana vrlo brzo se usvaja i translocira do tkiva zaduženih za vegetativni porast. Inhibira enzime koji su zaduženi za sintezu lipida i vrlo brzo posle tretiranja zaustavlja porast korova. Simptomi delovanja herbicida vidljivi su nakon par dana, a do potpunog propadanja korova dolazi nakon 14-21 dan. Spektrum je veoma selektivan i bezbedan po gajene useve u kojima se se primenjuje.
Karenca
28 dana - voće
42 dana - krompir
45 dana - malina, kupina
49 dana - crni luk
70 dana - šećerna repa
90 dana - borovnica
obezbeđena vremenom primene - suncokret, soja
Koncentracija
0,8-1,3 l/ha
1,5-2,5 l/ha
Primena
jabuka, kruška, dunja, malina, kupina, borovnica, šećerna repa, suncokret, soja, krompir, crni luk
Pakovanje
1 l, 5 l
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)