Globus EC

Globus EC
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krompiru
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
Kvizalofop-P-etil
Formulacija
koncentrat za emulziju
Delovanje
Kvizalofop-P-etil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata. Biljka ga usvaja preko lisne površine i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova.
Karenca
77 dana - soja, šećerna repa
obezbeđena vremenom primene - suncokret, krompir, uljana repica
Koncentracija
0,5-4 l/ha
Primena
soja, suncokret, šećerna repa, uljana repica, krompir
Pakovanje
1 l, 5 l
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)