Voćarstvo

Zaštita jabuke - početak juna

29 May 2023

Optimalne temperature za ovaj vremenski period, uz veliku količinu padavina, uslovile su intenzivan rast generativnih i vegetativnih organa svih voćnih kultura. Ipak, prekomerna količina kiše koja se desila u gotovo svim regionima R. Srbije, imala je nepovoljan uticaj na perzistentnost pesticida. S obzirom da se i u narednom period očekuju padavine, potrebno je izvršiti određene mere zaštite u cilju suzbijanja ekonomski najznačajnijih bolesti i štetočina, a takođe, potrebno je pružiti biljci sva neophodna hraniva kako se ne bi narušila struktura ćelijskih zidova usled nakupljanja prekomerne količine vode.

U najkraćem vremenskom period, izuzetno je važno izvršiti aplikaciju sa sredstvima:

METOD 480 SC
+
SEKVENCA
+
KARIKA

Navedenom kombinacijom postižemo maksimalnu zaštitu zasada jabuke, upravo iz razloga primene različitih preparata koji deluju kako kontaktno tako i sistemično.

Jabuka
Jabuka

Pored zaštite bilja, važna je pravilna prihrana. Za novi porast biljnih delova i za stabilnost ćelijskih zidova odgovoran je kalcijum. Kalcijum je neophodan element koji ima veliku ulogu u formiranju ćelijskog zida, pa ga je važno aplicirati u ovom peridou. Ono o čemu proizvođači moraju da povedu računa jeste odnos elemenata u biljnoj ćeliji. Kalcijum je neophodan i veoma koristan, ali samo onda kada je njegov udeo u biljci u balansu sa drugim elementima. Zbog navedenog, preporuka prihrane zasada jabuke jeste primena đubriva:

ACTIVEG GOLD
i
FOLIGAL FEED CAL MAX

Pravilnom zaštitom i ishranom biljaka osiguravamo stabilan i zdrav rod, koji je spreman za dugo čuvanje.