Activeg Gold

Activeg Gold
Klasa
Ðubriva
Opis
Neorgansko složeno tečno đubrivo sa aminokiselinama
Proizvođač
Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivne Materije
NPK
Formulacija
tečna đubriva
Koncentracija
fertigacijom 3-5 l/ha
folijarno 1-3 l/ha
Primena
ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo
Pakovanje
50 ml, 1l, 10 l
Detalji
Uputstvo