Foligal Feed CalMax

Foligal Feed CalMax
Klasa
Ðubriva
Opis
Prosto tečno đubrivo sa dodatkom sekundarnog elemenata i mikroelemenata, koje se primenjuje za fertigaciju i folijarnu ishranu različitih kultura na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
N, CaO, MgO
Formulacija
tečna đubriva
Koncentracija
2-3 l/ha
Primena
ratarstvo, voćarstvo, vinova loza, povrtarstvo
Pakovanje
300 ml, 1l
Detalji
Uputstvo