Voćarstvo

Zaštita jagode 7 dana pred berbu

11 May 2023

Zasadi jagode se na najvećem broju lokaliteta nalaze u fenofazi 7 dana pred berbu. Jagodu je u ovoj fenofazi potrebno zaštititi od najštetnijeg oboljenja plodova (truleži), koju prouzrokuje gljiva Botrytis cinerea. Ovaj parazit, pored plodova, zaražava i lišće, lisne peteljke, cvetne pupoljke, krunične listiće i rizom. Pored prouzrokovača bolesti, u zasadima jagode može doći i do pojave štetnih insekata.

Zasad jagode

Stručni tim Galenika Fitofarmacija za zaštitu od prouzrokovača bolesti i štetnih insekata preporučuje kombinaciju:

FLUX u količini 2 l/ha
+
POLUX u koncentraciji 0,05 %

Pored zaštite od navedenih prouzrokovača bolesti i štetnih insekata, jako je bitno zasade jagode prihraniti folijarnim putem kombinacijom đubriva:

ACTIVEG GOLD u količini 2 l/ha
+
FERTIGAL CaB Organo u kočini 2 l/ha

Putem sistema za navodnjavanje potrebno je primeniti kombinaciju sledećih đubriva:

SOLUGAL RIPE 13-5-30 u količini 1g/živiću
+
Nutrivit Magnesium Sulphate HG u količini 10 kg/ha

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!