Flux

Flux
Klasa
Fungicidi
Opis
Nesistemični i kontaktni folijarni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i povrtarstvu.
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
Fludioksonil
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Fludioksonil je sintetičko jedinjenje iz grupe fenilpirola sa jakim fungicidnim efektom. To je nesistemični fungicid širokog spektra delovanja sa dugom rezidualnom aktivnošću. Način delovanja se zaniva na inhibiciji fosforilacije povezane sa transportom kao i sprečavanje sinteze glicerola. Nakon aplikacije čvrsto se vezuje za voštani sloj biljnog tkiva. Klasifikovan je kao fungicid sa smanjenim toksikološkim rizikom. Pruža potpunu zaštitu plodova voća protiv skladišnih oboljenja.
Karenca
3 dana - kruška, višnja, šljiva, dinja
7 dana - jabuka, breskva, malina, jagoda, kupina, borovnica, kajsija
21 dan - vinova loza
Koncentracija
1-2 l/ha
Primena
jabuka, kruška, breskva, višnja, šljiva, malina, dinja, jagoda, kupina, borovnica, kajsija, vinova loza
Pakovanje
100 ml, 1 l, 5 l
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)