Galenika Fitofarmacija | FluxGalenika Fitofarmacija | proizvod

Flux

Flux
Klasa
Fungicidi
Opis
Nesistemični i kontaktni folijarni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Fludioksonil
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Fludioksonil je sintetičko jedinjenje iz grupe fenilpirola sa jakim fungicidnim efektom. To je nesistemični fungicid širokog spektra delovanja sa dugom rezidualnom aktivnošću. Način delovanja se zaniva na inhibiciji fosforilacije povezane sa transportom kao i sprečavanje sinteze glicerola. Nakon aplikacije čvrsto se vezuje za voštani sloj biljnog tkiva. Klasifikovan je kao fungicid sa smanjenim toksikološkim rizikom. Pruža potpunu zaštitu plodova voća protiv skladišnih oboljenja.
Karenca
3 dana - kruška
7 dana- jabuka, breskva
Koncentracija
1 l/ha
Primena
jabuka, kruška, breskva
Pakovanje
1 l
Detalji
Uputstvo