Voćarstvo

Zaštita zasada kajsije u fenofazi porasta plodova

31 May 2023

Zasadi kajsije se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova. Česte i obilne padavine kontunuirano stvaraju povoljne uslove za stvaranje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophillus). Kajsija je posebno osetljiva na ovog prouzrokovača iz razloga što se, osim šupljikavosti lista, može stvoriti i krastavost ploda, pa je neophodno sprovoditi redovnu i preventivnu zaštitu.

Kajsija

Za tu namenu preporučujemo primenu preventivnog fungicida METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%.

Kako su prisutne obilne padavine, plodovi kajsije su osetljivi na prouzrokovača monilioza (Monilinia spp), pa je potrebno obaviti zaštitu primenom fungicida AKORD u koncentraciji 0,075%.

U ovoj fenofazi neophodno je obaviti zaštitu zasada od štetnih insekata, a posebno jabukinog i breskvinog smotavca i to primenom kombinacije insekticida:

HARPUN u koncentraciji 0,1%
+
TONUS u koncentraciji 0,025%

Kajsija

U cilju boljeg porasta i čvrstoće plodova, kao i poboljšanja fiziološkog stanja biljke preporučujemo primenu kombinacije đubriva:

ACTIVEG GOLD u koncentraciji 0,3%
+
FOLIGAL FEED CALMAX u koncentraciji 0,3%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!