Ratarstvo

27 February 2024

Uljana repica je u fenofazi intenzivnog rasta i razvoja i sada joj treba omogućiti što bolje uslove za dalji porast.

3 November 2023

U godinama prenamnoženja poljski glodari mogu napraviti značajne štete na usevima.

27 October 2023

Jesenji period obeležava povećano prisustvo biljnih vašiju i cikada.

6 October 2023

Setva pšenice je pred nama. Odabirom proverenog sortimenta osiguravamo rekordne prinose.

2 October 2023

Usled aktuelnih vremenskih prilika, površine pod uljanom repicom u stalnom su porastu.

19 September 2023

Pripada grupi najranijih sorti pšenice na domaćem tržištu.

19 September 2023

Da vaga puno izmeri!

1 September 2023

Spada u jednu od najopasnijih štetočina poljoprivrednih kultura, zbog svoje izražene polifagnosti (250 gajenih biljaka).

31 August 2023

Ukoliko nam vremenski uslovi dozvole u narednom periodu očekujemo početak setve uljane repice.

22 August 2023

Optimalni rokovi za setvu ozme pšenice su pred nama. Odabirom kvalitetnog, deklarisanog semena činimo prvi korak ka visokom i stabilnom prinosu.