Galenika Fitofarmacija | Ratarstvo

Ratarstvo

18. april 2022.

S obzirom da je potražnja poslednjih godina značajno uvećana, važno je zaštiti usev od invazije korovskih biljaka adekvatnom upotrebom preparata radi postizanja visokog prinosa i kvaliteta zrna.

8. april 2022.

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza, zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze biljke, odnosno broja listova.

4. april 2022.

Gajenje šećerne repe je kompleksan posao i zahteva puno truda, znanja, ali i ulaganja.

31. mart 2022.

Poslednjih godina neretko se susrećemo sa povećanjem površina pod sojom.

25. mart 2022.

Uljana repica je u fazi intenzivnog porasta zbog čega je potrebno omogućiti što bolje uslove za njen dalji razvoj.

19. mart 2022.

Porast dnevnih temperatura doprinosi razvoju pšenice, ali ujedno dolazi i do intenzivnijeg razvoja korovskih biljaka, širenja bolesti i pojave štetnih insekata.

17. mart 2022.

Već sa blagim porastom temperatura i kišnim periodom stvaraju se optimalni uslovi za razvoj i širenje raznih prouzrokovača bolesti u usevu pšenice.

1. mart 2022.

Ukoliko planiramo da ostvarimo dobar prinos pšenice, neophodna je i obavezna primena fungicida.

11. februar 2022.

Lucerka predstavlja značajnu ratarsku kulturu zbog svog superiornog sadržaja proteina i odlične svarljivosti u poređenju sa drugim izvorima stočne hrane.

19. novembar 2021.

Početkom ovog meseca usledio je kišni period, donoseći veću količinu padavina. Na pojedinim lokalitetima u par dana palo je i preko 140 milimetara kiše po metru kvadratnom.